TARTU, ESTONIA

Füüsiline aktiivsus on inimese põhivajadus, mis on tähtis terve eluea jooksul. Sportlikes võimetes on oluline osa pärilikkusel. Parima tulemuse saavutamiseks on kindel roll õigel ja järjepideval treeningul, aga ka keskkonnamõjul. Keskkond kas soodustab või pidurdab geenide määratud tunnuste väljakujunemist. Näiteks ei saa spordis suurt edu loota inimene, kelle geneetiline pagas võimaldaks küll suurepäraste tulemuste saavutamist, kuid kelle elustiil seda ei toeta.

Geneetilisest analüüsist ei maksa otsida vaid ühte sportlikku edu määravat geeni, sest füüsilised võimed kujunevad mitme päritava geeni koosmõjul. Nii on pärilikkuse roll lõpptulemuses küll määrav, kuid siiski limiteeritud, sõltudes eelkõige inimese enda otsustest ja käitumisest. Sportlike võimete geneetilise analüüsiga määratakse inimese pärilikud eeldused olla edukas kas kestvus- või jõualadel.

Sports Gene OÜ testiga määratakse kuus geeni:

•ACE, ACTN3 (seotud nii kestvus- kui ka jõualadega);

•AMPD1, PPARGC1A (seotud kestvusaladega);

•IL-6, NOS3 (seotud jõualadega).

Testi tegemiseks tuleb võtta DNA-proov. Proovimaterjal võetakse steriilse vatitampooniga põse limaskestalt.

Kestvus- ja jõualadega seotud geenid

ACE (ingl angiotensin converting enzyme) on angiotensiini konverteeriv ensüüm, mille ülesanne on korrastada ainevahetuslikke protsesse. Angiotensiin reguleerib lihaste verevarustust ja selle kaudu lihaste töövõimet.

ACE on enimuuritud geen spordigeneetikas. Selle üks modifikatsioon (ACE/I) on seotud edukusega kestvusaladel. ACE/I variandi korral on inimesel ensüümi aktiivsus vähenenud ja ta peab kestvamale koormusele paremini vastu. Vastupidine variant (ACE/D) viitab aga suurenenud ACE aktiivsusele ning selle variandiga inimestele sobivad paremini jõualad ja lühiajaline pingutus. ACE geeni heterosügootse variandiga (ühes alleelis I ja teises D-variant) inimesi iseloomustab võrdne võimekus nii kestvus- kui ka jõualadel.

ACTN3 (ingl alpha actinine-3) on aktiini siduv valk. Aktiniin-3 vastutab lihaste kiire ja jõulise kokkutõmbe eest, samuti on see oluline lihaskiudude diferentseerumisel ja nende ainevahetuse reguleerimisel. Sportlaste puhul on ACTN3 geeni enimuuritud variant R577X polümorfism[1]. XX-genotüüp[2] põhjustab aktiniin-3 valgu täieliku puuduse ja sellise omadusega inimesed võiksid eelistada vastupidavust nõudvaid alasid. RR-genotüüp mõjub aga vastupidiselt ja soodustab paremaid saavutusi jõudu nõudvatel aladel.

Kestvusaladega seotud geenid

AMPD1 (ingl adenosine monophosphate deaminase 1) on ensüüm, mis reguleerib lihaste energiavahetust treeningu kestel. AMPD1-puudulikkus põhjustab skeletilihaste kiiret väsimist. Seotud sportlike võimetega seotud polümorfism on C34T, kus C-alleeli[3] esinemine kaitseb skeletilihaseid väsimise eest ja suurendab seeläbi edukust kestvust nõudvatel aladel.

PPARGC1A (ingl peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator 1 α) on seotud ainevahetuse regulatsiooniga. PPARGC1A reguleerib glükoosi ja lipiidide transporti ning teatavad geneetilised variandid parandavad rakkudes energia kättesaadavust. Polümorfism, mida analüüsitakse sportlike võimete testis, on Gly482Ser, mille Gly (CC) variant annab eelise kestvusaladega tegelejale.

Jõualadega seotud geenid

IL-6 (ingl interleukin 6) on tsütokiin[H1] [4], mis on oluline immuunsüsteemi ja ainevahetuse regulatsioonis. IL-6 hulk suureneb veres pingutust nõudva harjutuse kestel, parandab skeletilihaste energiavaru ja abistab stabiilse glükoositaseme hoidmisel, stimuleerides rasvade lammutamist (lipolüüsi), mis on vajalik suure koormuse talumiseks. Meie testis analüüsitakse IL-6 geenis 174C/G polümorfismi. G-alleeli esinemine suurendab võimekust lühiajalist pingutust nõudvatel spordialadel.

NOS3 (ingl nitric oxide synthase 3) geenis sisalduv NO (lämmastikoksiid) etendab tähtsat osa piirkondliku verevarustuse ja vererõhu kontrollis. Lämmastikoksiidi vabastatakse pidevalt veresoontes (endoteeli[5] rakkude) NO süntaasi (NOS3) kaasabil. Lisaks veresoonte lõõgastuse reguleerimisele ja kudede varustamisele verega osaleb NO südamelihaskoe parandusprotsessides ja taastumises. NOS3 on seotud glükoosi kasutusega skeletilihastes treeningu kestel ning hapniku tarbimisega südames ja skeletilihastes. Regulaarne treening suurendab NOS3 aktiivsust, parandades harjutuste koormustaluvust. Meie testis analüüsitakse NOS3 -786 T/C polümorfismi. T-alleel viitab NOS3 suuremale aktiivsusele ja selle kandjad võivad saavutada jõualadel paremaid tulemusi.

Allikas: Sports Gene OÜ